Domov

Milí členovia cirkevného zboru a naši sympatizanti,

prajem Vám pevné zdravie a Boží pokoj v týchto kritických časoch. Prajem Vám, aby Vás epidémia a obmedzenia s ňou spojené viedli k prehĺbeniu Vašej dôvery a nádeje v Boha.

Vaša zborová farárka Sidonia Horňanová                                                              

Bratia a sestry, opäť vám ponúkame zoznam ONLINE prenosov kázní, príhovorov alebo Služieb Božích z viacerých zborov ECAV na 5. nedeľu pôstnu (29. marca). https://www.ecav.sk/aktuality/oznamy/z-medii/online-prenosy-29-3-2020

Život v cirkevnom zbore počas karantény

Počas núdzového stavu, ktorý trvá od 15. marca až do odvolania, sa nekonajú nedeľné Služby, pôstne večierne ani vnútromisijné aktivity a neprebieha vyučovanie (konfirmandov a náboženstva na školách). Môžu sa konať len pohreby v kruhu najbližšej rodiny a podľa osobitného skráteného poriadku.
Neúčasť na verejných zhromaždeniach na pôde cirkevného zboru nám však otvára možnosti stretávať sa v rodine na domácich pobožnostiach. Zároveň je to pre nás príležitosť komunikovať medzi sebou bezkontaktne prostredníctvom webovej stránky (www.ecavkralova.sk) a facebookového profilu cirkevného zboru (CZ ECAV Modra-Kráľová).

Čo treba robiť v čase núdzového stavu?

 • zdržiavať sa v domácom prostredí a nevychádzať von;
 • obmedzovať bezprostredný kontakt s inými ľuďmi, dodržiavať odstup od ľudí, obmedzovať kontakt so seniormi;
 • dodržiavať hygienické zásady a pokyny pre karanténu, dezinfikovať;
 • kašľať a kýchať do papierovej vreckovky a tú ihneď vyhodiť von; v núdznom prípade kašľať a kýchať do lakťa, resp. do rukáva, nedotýkať sa tváre;
 • posilňovať imunitu;
 • nosiť rúško (ak potrebujete rúško, kontaktujte zborovú farárku);
 • byť vnímavými pre potreby ľudí v našom okolí, najmä osamelých a seniorov, či nepotrebujú pomoc (s nákupom, pri výbere liekov a i.);
 • v prípade príznakov ochorenia (teploty nad 38° a. i.) volajte na číslo +421 800 221 234 alebo kontaktujte svojho všeobecného lekára.

Krízový stav nás vedie tiež k tomu, aby sme…

 • sa zastavili sa uprostred životného zhonu a vážne premýšľali o sebe, o krehkosti ľudského života, o našom vzťahu s Bohom a aj s ľuďmi a o potrebe spoločenstva;
 • aby sme zbožnosť z kostolov presunuli do domácností a rodín a ako otcovia a matky boli kňazmi v našich rodinách v zmysle reformačnej zásady o všeobecnom kňazstve všetkých pokrstených veriacich;
 • aby sme si vyhradili viac času na čítanie a štúdium Písma i na modlitbu a tiež využili čas na stretnutia a rozhovory s blízkymi doma;
 • aby sa v nás prebudil pocit spolupatričnosti a pomoci tým, čo sú v núdzi.

Ako zachytiť Boží hlas?

V udalostiach okolo nás, prostredníctvom Biblie alebo ľudí, s ktorými sa stretáme. Ak budú naše srdcia otvorené, určite zachytíme tú chvíľu, keď k nám Boh hovorí…

Ako sa máme modliť?

Neviem sa modliť!
Ak máte podobný problém, povedzte to priamo Bohu a tým sa už modlíte.
Povedzte Mu, že neviete, ako sa máte modliť a tým sa už modlíte…
Modlitba totiž neznamená niečo robiť, ale byť s Ním.
Byť s Niekým, komu na mne záleží, byť v Jeho prítomnosti.

Modlitba

Všemohúci a milosrdný Bože,
ktorý si z lásky k nám poslal na svet svojho Syna ako lekára duše a tela.
Pohliadni milostivým okom na nás, svoje deti, ktoré sa ku Tebe obracajú v týchto ťažkých časoch. Sme takí dezorientovaní, vystrašení, zmietaní obavami o zdravie a životy svojich blízkych. Nielen u nás, ale po celej Európe, ba po celom svete u Teba hľadáme silu a nádej na liek a uzdravenie.
Osloboď nás od strachu a pochybností. Vlej do našich sŕdc Tvoj pokoj a nádej, že nech sa deje čokoľvek, sme v Tvojich rukách, či žijeme a či umierame.
Buď silou lekárom a zdravotníkom a všetkým ostatným, ktorí s nasadením svojho vlastného zdravia a života pomáhajú iným.
Daruj múdrosť štátnikom robiť správne a múdre rozhodnutia pri zvládnutí epidémie. Prosíme o múdrosť pri hľadaní účinných prostriedkov na zastavenie nákazy.
Prosíme za premenené srdcia a životy ľudí, aby sme z tejto skúšky vyšli posilnení a premenení, naplnení dôverou v Teba, v Tvoje láskavé vedenie a milosrdenstvo.
Prosíme o Tvoj pokoj pre všetkých pozostalých.
Neopusť nás v čase skúšky, a vysloboď nás zo zlého,
lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva naveky. Amen.