Domov

Od 1.1. 2021 sú podľa uznesenia vlády o zákaze vychádzania kostoly pre verejnosť zatvorené. Týmto Vám dávame do pozornosti záznamy Služieb Božích a duchovné príhovory na Youtube kanáli a na facebooku cirkevného zboru.


pdf icon
Duchovný príhovor na 1. Pôstnu Nedeľu, 21.02.2021.


pdf icon
Duchovný príhovor na začiatok pôstu.


pdf icon
Kňazská správa o duchovnom živote CZ Modra-Kráľová za rok 2020


pdf icon
Videá z cirkevného zboru možno sledovať na youtube.

Aj počas trvania núdzového stavu môžete kontaktovať sestru zborovú farárku na pastorálny rozhovor.