Oznamy

O Službách Božích v kostole počas Vianoc

Na bohoslužbách v kostole počas Vianoc môže byť v počte 30 ľudí v režime OP (očkovaní alebo prekonali Covid-19).

Služby Božie sa nahrávajú a môžete si ich pozrieť aj na Youtube kanáli cirkevného zboru.

O oferách a príspevkoch na chod cirkevného zboru

Počas vianočných slávností a sviatkov budú obvyklé ofery. Aj keď nie ste v kostole, príspevok na oferu alebo do zvončeka môžete priniesť na farský úrad alebo ho poslať cez QR kód, alebo bankovým prevodom na  účet v tvare IBAN: SK66 0900 0000 0001 8168 7672.

Do správy pre prijímateľa môžete uviesť svoje meno a účel ofery či príspevku.

Ďakujeme, že myslíte na potreby cirkevného zboru v čase, keď má výpadok príjmov spôsobený obmedzeniami v dôsledku protipandemických opatrení.


pdf icon
Kázeň
zborovej farárky z 21. novembra 2021, na poslednú nedeľu po Svätej Trojici pred uvedením fotografickej výstavy v Zelenom lese pri príležitosti 17. novembra a 10. výročia zrodu Zeleného lesa.


pdf icon
Výročná správa predsedu Hospodárskeho výboru CZ ECAV Modra – Kráľová za rok 2020.


pdf icon
Videá z cirkevného zboru možno sledovať na youtube.