Oznamy

Na 1. slávnosť veľkonočnú 17. apríla bol v Evanjelickom kostole uvedený nový nástroj – digitálne piano.

VEĽKÝ TÝŽDEŇ 10.04. nedeľa
– KVETNÁ NEDEĽA
Pašiové hlavné Služby Božie 9.00h
Nešporné Služby Božie 14.00 h
o   modlitebná pobožnosť v chráme 11.04 pondelok
o 18. 00 h
o   modlitebná pobožnosť v chráme 12.04 utorok
o 18. 00 h
o   modlitebná pobožnosť v chráme 13.04. streda
o 18. 00 h
ZELENÝ ŠTVRTOK 14.04. štvrtok
Večerné Služby Božie 18.00 h
VEĽKÝ PIATOK 15.04. piatok
Pašiové hlavné Služby Božie s Večerou Pánovou po spovedi 9.00 h ofera na cirkev
Nešporné Služby Božie s Večerou Pánovou po spovedi 14.00 h ofera na cirkev
Pre nemocných a vekom pokročilých
1. slávnosť Veľkonočná 17.04. nedeľa
Hlavné Služby Božie s Večerou Pánovou po spovedi a s programom detí z besiedky 9.00 h ofera pre slova Božieho kazateľa a pre sestry kantorky
Nešporné Služby Božie 14.00 h ofera na cirkev
2. slávnosť Veľkonočná 18.04. pondelok
Hlavné Služby Božie 9.00 h ofera na cirkev
Konfirmačná slávnosť 24.04. nedeľa
Hlavné Služby Božie s Večerou Pánovou po spovedi 9.00 h ofera pre slova Božieho kazateľa
2. nedeľa po veľkej noci 1.05 nedeľa
Hlavné Služby Božie 9.00 h
Nešporné Služby Božie 14.00 h
DEŇ MATIEK – 3. nedeľa po veľkej noci 08.05. nedeľa
Hlavné Služby Božie s programom detí 9.00 h
z besiedky
Nešporné Služby Božie 14.00 h


pdf icon
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby pre OZ “Poľné ľalie”.


pdf icon
Kňazská správa o duchovnom živote CZ Modra-Kráľová za rok 2021.


pdf icon
Výročná správa predsedu Hospodárskeho výboru CZ ECAV Modra – Kráľová za rok 2021.


pdf icon
Kázeň
zborovej farárky z 21. novembra 2021, na poslednú nedeľu po Svätej Trojici pred uvedením fotografickej výstavy v Zelenom lese pri príležitosti 17. novembra a 10. výročia zrodu Zeleného lesa.


pdf icon
Videá z cirkevného zboru možno sledovať na youtube.