Domov

Ekumenický svetový deň modlitieb (SDM)
Termín: streda 5. marca 2020 o 18.00 hod.
Miesto: evanjelický kostol na Národnej ul. 25

Ekumenický svetový deň modlitieb je v tomto roku spojený s charitatívnou zbierkou pre Zimbabwe (https://sites.google.com/site/sdmslovensko/home/sdm-2020-zimbabwe) Nácviky na ekumenický SDM sa konajú každý utorok o 19.00 hod. v zborovej sieni na Národnej 16. Srdečne pozývame.

SDM plagát

Hlavné služby Božie sa konajú každú nedeľu o 9:00.
Nešporné služby Božie v nedeľu o 14:00.