Domov

Aktuálne pravidlá k obnoveným bohoslužbám od 19.04.2021.


pdf icon
Kázeň na 2. nedeľu po Veľkej noci – Žalm 23.


pdf icon
Informačný list do rodín Cirkevného zboru ECAV Modra-Kráľová
„Milujúcim Božím, povolaným podľa rady (Božej), všetky veci slúžia na dobro“ (2K 9, 7).


pdf icon
Tlačivo na poukázanie 2% z dane pre OZ Poľné ľalie
Podrobné informácie o využití 2% z daní pre OZ Poľné ľalie.


pdf icon
Videá z cirkevného zboru možno sledovať na youtube.

Aj počas trvania núdzového stavu môžete kontaktovať sestru zborovú farárku na pastorálny rozhovor.