Domov

Dňa 25.7.2020 o  19. 00 HOD sa uskutoční organový festival v Evanjelickom kostole v Modre-Kráľovej.

Tabor_poster


pdf icon
Program denného tábora

OZNAM O SLUŽBÁCH BOŽÍCH

Od 6. mája sa opäť môžu konať Služby Božie a sobášne obrady v kostole.

Služby Božie od 10. mája sú v obvyklom čase:

HLAVNÉ SLUŽBY BOŽIE O 9. 00 HOD.
NEŠPORNÉ SLUŽBY BOŽIE O 14. 00 HOD.
Seniorom nad 65 rokov odporúčame účasť na nešporných službách Božích.

Prosíme účastníkov bohoslužieb, aby dodržali tieto opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR:

 • vstup do kostola je možný len v rúšku, resp. s prekrytím
  horných dýchacích ciest
 • pri vchode do kostola si treba dezinfikovať ruky, resp.
  prísť v rukaviciach
 • lavice obsadzovať minimálne v 2-metrových rozstupoch
  s výnimkou členov jednej domácnosti
 • po bohoslužbe vychádzať z kostola v minimálne
  2-metrových rozstupoch a pri východe si nepodávať ruky
 • seniorom nad 65 rokov odporúčame účasť na nešporných
  Službách Božích
 • vyššie uvedené opatrenia platia aj pre svadby

Hľa, prichádzajú dni – znie výrok Hospodina, Pána – keď pošlem na zem hlad. Nie hlad po chlebe, ani smäd po vode, ale po počúvaní Hospodinových slov (Ámos 8, 11).

Reportáž z Ameriky o živote počas pandémie od Deborky Horňanovej

Reportáž z týždenníka Evanjelický posol spod Tatier si môžete prečítať tu.