Domov

Od 1.1. 2021 sú podľa uznesenia vlády o zákaze vychádzania kostoly pre verejnosť zatvorené. Týmto Vám dávame do pozornosti záznamy Služieb Božích a duchovné príhovory na Youtube kanáli a na facebooku cirkevného zboru.


pdf icon
Kázeň na 3. nedeľu po Zjavení.


pdf icon
Kázeň na 2. nedeľu po Zjavení 2021.

pdf icon
Duchovný príhovor na 2.nedeľu po Zjavení, 17.01.2021, ECAV Modra-Kráľová.


pdf icon
Videá z cirkevného zboru možno sledovať na youtube.

Aj počas trvania núdzového stavu môžete kontaktovať sestru zborovú farárku na pastorálny rozhovor.


pdf icon

6. sept. popoludní 13:05 – 13:32 v rámci náboženského vysielania Televízny posol RTVS odvysiela na Dvojke dokument o Zelenom lese. Záznam z náboženského magazínu je možné si pozrieť v archíve rtvs.