Kázeň z 21. novembra 2021


pdf icon
Kázeň
zborovej farárky z 21. novembra 2021, na poslednú nedeľu po Svätej Trojici pred uvedením fotografickej výstavy v Zelenom lese pri príležitosti 17. novembra a 10. výročia zrodu Zeleného lesa.