OZ Poľné Ľalie

2 % z daní pre Občianske združenie

„Poľné ľalie“ v Modre-Kráľovej

Ako na to:

Zamestnanci:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2023 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Fyzické osoby podávajúce daňové priznanie:

Daňové priznanie typu A (online) alebo

Daňové priznanie typu B (online)

Právnické osoby:

Daňové priznanie právnických osôb (online)

 

Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2022, máte možnosť venovať 3 % z dane – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník, o potvrdenie tejto práce.

 

Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2023 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2023 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

 


pdf icon
Tlačivo na poukázanie 2% z dane pre OZ Poľné ľalie