Fotogaléria

Fotky zo zborovej slávnosti z 14. augusta pri príležitosti 150. výročia narodenia Krištofa Chorváta.

Fotky z výletu pre deti z cirkevného zboru a pre deti z Ukrajiny v Eko Parku v Piešťanoch – 29. júl 2022.

Fotky z Biblického karnevalu z 20.02.2022.

Fotky z koncertu s vernisážou v Zelenom lese v Modre-Kráľovej z 05.09.2020.

Autor: L. Lovíšková

Fotky z koncertu Veni Creator Spiritus: Príď, Duch Svätý. Koncert sa konal 31.05.2020.

Autor: L. Lovíšková

Fotky z odhalenia pamätnej tabule na zrekonštruovanej fasáde ľudovej školy.

Autor: L. Lovíšková

Fotky z koncertu, ktorý sa konal v našom kostole 10. augusta a bol súčasťou Organového festivalu v Modre  2019. Na koncerte hral Stanislav Šurin (organ) a Helmut Hauskeller (panova flauta).

Autor: E. Horňan