Kontakt

Zborová farárka: doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD.

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Modra-Kráľová

Sídlo: Evanjelický a. v. farský úrad

Národná 27, 900 01 Modra

IČO: 34006800

Bankové spojenie – IBAN: SK66 0900 0000 0001 8168 7672     

Občianske združenie “Poľné ľalie” v Modre-Kráľovej

Sídlo: Evanjelický a. v. farský úrad

Národná 27, 900 01 Modra

IČO: 42139261

Bankové spojenie – IBAN: SK04 0900 0000 0006 5308 7545