Kontakt

Názov: Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Modra-Kráľová
Sídlo: Evanjelický a. v. farský úrad
Adresa: Národná 27, 900 01 Modra
web: www.ecavkralova.sk

Youtube: ECAV Modra-Kráľová
Facebook: CZ ECAV Modra-Kráľová
e-mail: shornanova@gmail.com
IČO: 34 006 800
Bankové spojenie – IBAN: SK66 0900 0000 0001 8168 7672

Telefonický kontakt:
zborová farárka doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD.
0903 957 440
zborový dozorca Miloš Ružek: 0904 915 106
kostolníčka Viera Rášová: 0902 067 897
pokladníčka Mária Steinhübelová: 0918319033

Občianske združenie “Poľné ľalie” v Modre-Kráľovej
Sídlo: Evanjelický a. v. farský úrad
Adresa: Národná 27, 900 01 Modra
IČO: 42 139 261
Bankové spojenie – IBAN: SK04 0900 0000 0006 5308 7545
V rámci Občianskeho združenia “Poľné ľalie” v Modre-Kráľovej sa pripravuje registrácia darcovskej stránky v spolupráci s portálom darujme.sk.