Prednáška „Cena za slobodu“

Vážené dámy, vážení páni,

srdečne Vás pozývame na prednášku vojnového dokumentaristu a fotografa Juraja Mravca „Cena za slobodu“ v piatok 16. novembra o 18.00 hod. v zborovej sieni CZ ECAV na Národnej ul. v Modre-Kráľovej (pri ev. kostole).

Bližšie informácie nájdete v priloženej pozvánke.