2 % z vašich daní


pdf icon
Tlačivo na poukázanie 2% z dane pre OZ Poľné ľalie.

Darujte 2 % z vašich daní Občianskemu združeniu „Poľné ľalie“ v Modre-Kráľovej (pri cirkevnom zbore).

Ak ste sa rozhodli ako zamestnanec darovať 2 % z Vašich daní, môžete tak urobiť v prospech nášho občianskeho združenia.

Do 15. 2. 2021 ste mali požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených pred-davkov na daň. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % dane, ktoré môžete poukázať. Minimálne sú to však 3 €.

Pozorne vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane a spolu s Potvrdením o zaplatení dane od zamestnávateľa doručte poštou alebo osobne na daňový úrad v mieste vášho trvalého bydliska.

Ak ste ako dobrovoľník odpracovali v roku 2020 minimálne 40 dobrovoľníckych hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste dobrovoľnícky pracovali, môžete z vašich daní poukázať až 3 %. Postup je rovnaký ako pri 2 %, len k Vyhláseniu o poukázaní podielu dane musíte okrem Potvrdenia o zaplatení dane priložiť aj potvrdenie o odpracovaní dobrovoľníckych hodín.

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si sami podávajú daňové priznanie a pre právnické osoby nájdete tu: http://rozhodni.sk/poukazatel/ ako-mam-poukazat-2-z-dane/.

Vaše dane pomôžu nášmu občianskemu združeniu pri opravách nehnuteľností vo vlastníctve cirkevného zboru (kostol, fara, škola) a tiež pri realizácii kultúrnych podujatí – koncertov, výstav a pod.

Ďakujeme.