Tvorivé dielne pred Veľkou nocou [pozastavené]


V zmysle usmernenia vedenia ECAV na Slovensku sú od 10. marca do 22. marca (vrátane) pozastavené zhromaždenia detí, mládeže i dospelých v cirkevnom zbore vrátane nedeľných Služieb Božích a pôstnych večierní. O ďalšom postupe Vás budeme informovať.

Predsedníctvo CZ EACV Modra-Kráľová

Milé deti, milí rodičia!
V nedeľu 1. marca, 15. marca, 22. marca a 29. marca sa na detskej besiedke od 15. 00 h. konajú tvorivé dielne pred Veľkou nocou s Jankou Dudovou Ružek.

Pozvánka na stiahnutie tu.