Biblický karneval pre deti

Termín: nedeľa 9. februára 2020 o 15.00 hod.
Miesto: zborová sieň na Národnej ul. 16

Ceny do tomboly na karneval prosíme priniesť na faru do 7. februára do 18.00 hod. Uvítame aj občerstvenie pre deti.
Srdečne pozývame deti v maskách aj bez masky a aj rodičov.