Výročný zborový volebný konvent

Termín: nedeľa 2. februára 2020 o 9.00 hod.

Miesto: kostol

Na konvente budú prednesené obvyklé výročné správy a uskutoční sa voľba sestry zborovej farárky a voľba nových členov zborového presbyterstva.