Spomienková slávnosť pri príležitosti 110. výročia úmrtia Daniela Neumanna