Uvedenie nového nástroja v Modre-Kráľovej

Na 1. slávnosť veľkonočnú 17. apríla bol detským vystúpením v Evanjelickom kostole v
Modre-Kráľovej uvedený nový nástroj – digitálne piano. Deti z detskej besiedky v počte
24 predniesli veľkonočné pásmo a zaspievali tri piesne v klavírnom sprievode Mgr. art
Lýdie Cibulovej. Nové piano bolo zakúpené zo zbierky medzi členmi cirkevného zboru.
Projekt „Piano pre obnovu komunitného života“ bol uskutočnený aj vďaka finančnej
podpore REVIE – Malokarpatskej komunitnej nadácie a tiež vďaka dotácii Západného
dištriktu ECAV na Slovensku na projekt „Hudobné umenie v Kráľovej“ za účelom
výchovy mladých hudobníkov a realizácie vnútromisijných a bohoslužobných aktivít v
chráme ako aj mimo chrámu pre širokú verejnosť.

Služby Božie v RTVS

pdf icon
V sobotu 13. marca o 18. 00 hod. budú v televízii (RTVS) vysielané Služby Božie z Modry-Kráľovej na Trojke (RTVS: 3).

pdf icon
V nedeľu 14. marca o 10. 00 hod. budú v televízii (RTVS) vysielané Služby Božie z Modry-Kráľovej na Jednotke (RTVS:1). Záznam Bohoslužby si môžete pozrieť v archíve RTVS.

Koncert s vernisážou v Zelenom lese

Evanj. a. v. cirkevný zbor v Modre-Kráľovej pozýva na koncert židovskej hudby a na vernisáž fotografií do Zeleného lesa v sobotu 5. sept. o 18. 00 hod. Podujatie sa uskutoční v parku pod holým nebom pri príležitosti Európskeho dňa židovskej kultúry a pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia na Slovensku. V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie uskutoční v kostole. Vstupné je dobrovoľné.


Zelený les – pietne miesto obetiam holokaustu vybudovali evanjelici v Modre-Kráľovej v rokoch 2011 – 2013 na mieste, kde bol arizovaný dom obchodníka židovského pôvodu Jakuba Grünwalda. Prostredníctvom kultúrno-spoločenských podujatí na pietnom mieste si pripomíname pamiatku umučenej rodiny Grünwaldovej a všetkých obetí počas
holokaustu.

6. sept. popoludní v rámci náboženského vysielania Televízny posol RTVS odvysiela dokument o Zelenom lese.

Tvorivé dielne pred Veľkou nocou [pozastavené]


V zmysle usmernenia vedenia ECAV na Slovensku sú od 10. marca do 22. marca (vrátane) pozastavené zhromaždenia detí, mládeže i dospelých v cirkevnom zbore vrátane nedeľných Služieb Božích a pôstnych večierní. O ďalšom postupe Vás budeme informovať.

Predsedníctvo CZ EACV Modra-Kráľová

Milé deti, milí rodičia!
V nedeľu 1. marca, 15. marca, 22. marca a 29. marca sa na detskej besiedke od 15. 00 h. konajú tvorivé dielne pred Veľkou nocou s Jankou Dudovou Ružek.

Pozvánka na stiahnutie tu.

2 % z vašich daní


pdf icon
Tlačivo na poukázanie 2% z dane pre OZ Poľné ľalie.

Darujte 2 % z vašich daní Občianskemu združeniu „Poľné ľalie“ v Modre-Kráľovej (pri cirkevnom zbore).

Ak ste sa rozhodli ako zamestnanec darovať 2 % z Vašich daní, môžete tak urobiť v prospech nášho občianskeho združenia.

Do 15. 2. 2021 ste mali požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených pred-davkov na daň. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % dane, ktoré môžete poukázať. Minimálne sú to však 3 €.

Pozorne vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane a spolu s Potvrdením o zaplatení dane od zamestnávateľa doručte poštou alebo osobne na daňový úrad v mieste vášho trvalého bydliska.

Ak ste ako dobrovoľník odpracovali v roku 2020 minimálne 40 dobrovoľníckych hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste dobrovoľnícky pracovali, môžete z vašich daní poukázať až 3 %. Postup je rovnaký ako pri 2 %, len k Vyhláseniu o poukázaní podielu dane musíte okrem Potvrdenia o zaplatení dane priložiť aj potvrdenie o odpracovaní dobrovoľníckych hodín.

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si sami podávajú daňové priznanie a pre právnické osoby nájdete tu: http://rozhodni.sk/poukazatel/ ako-mam-poukazat-2-z-dane/.

Vaše dane pomôžu nášmu občianskemu združeniu pri opravách nehnuteľností vo vlastníctve cirkevného zboru (kostol, fara, škola) a tiež pri realizácii kultúrnych podujatí – koncertov, výstav a pod.

Ďakujeme.