Kultúrne podujatie v Zelenom lese

Od roku 2001 je 9. september na Slovensku pamätným dňom, kedy si pripomíname obete
holokaustu a rasového násilia. CZ ECAV v Modre-Kráľovej si každoročne pripomína
koncertmi a výstavami udalosti, ktoré nasledovali po prijatí tzv. Židovského kódexu, a to na
pietnom mieste holokaustu – v Zelenom lese.
Inak tomu nebolo ani tento rok. Cirkevný zbor ECAV v Modre-Kráľovej a členovia
Občianskeho združenia „Poľné ľalie“ v Modre-Kráľovej v spolupráci s Michalom Kaščákom,
riaditeľom Pohoda Festivalu, a fotografkou Leou Loviškovou pripravili kultúrne podujatie. V
piatok večer 2. septembra Zelený les ožil hudbou, výstavami a hlavne návštevníkmi.
Pripomenuli sme si nielen obete holokaustu a rasového násilia, ale aj obete násilia, ktoré už
viac ako 6 mesiacov prináša vojna na Ukrajine. Na podujatí sa zúčastnili aj ukrajinskí
odídenci a mladá generácia.
Program uviedla zborová farárka Sidonia Horňanová a dramaturg večera Michal Kačšák.
Nasledovalo hudobné vystúpenie vokálnej skupiny NEHA! Šesť jedinečných ženských
hlasov sa vo viachlasných úpravách úžasne dopĺňalo v melódiách hlavne z Ukrajiny.
V poslednej piesni sa k nim nečakane pridal aj ďalší hudobný hosť večera – Tóno S., jeden
z najlepších raperov na slovenskej scéne. Vo svojom vystúpení v závere večera zaujal
skladbami, ktoré bežne neznejú na festivaloch či v kluboch, pretože sú o vážnych veciach.
Medzi koncertmi uviedla kurátorka Lea Lovišková hneď dve výstavy. Ukrajinský grafický
dizajnér Mykola Kovalenko predstavil plagáty zo série Každý deň vojny. So sériou
diel pod názvom Mier prišiel miestny street-artista a člen cirkevného zboru Jozef Valach.
Záznam z podujatia je dostupný na zborom kanáli Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=oJGkW9eEpbI
Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie ZSE. Kultúrne podujatie
podporilo aj mesto Modra. Projekt „Nová dekáda Zeleného lesa“ sa uskutočnil aj
vďaka finančnej podpore REVIE – Malokarpatskej komunitnej nadácie.

Koncerty a výstavy venované obetiam holokaustu

Už tento piatok, 2. septembra 2022, budú v Zelenom lese v Modre-Kráľovej od 19.00 koncerty a výstavy venované obetiam holokaustu, ale aj obetiam násilia, ktoré prináša vojna za našimi hranicami na Ukrajine.
Na koncert vystúpi Tono S a vokálna skupina Neha!. Svoje plagáty zo série Každý deň vojny vystaví rodák z ukrajiny, grafický dizajnér Mykola Kovalenko a so sériou diel pod názvom Mier príde miestny street-artista Jozef Valach.

Viac informácii nájdete v priloženej tlačovej správe a tiež na tomto linku: https://drive.google.com/drive/folders/1NYGQ23k3m4NgFMoFwtUBVteszR-FkNX3?usp=sharing
Podujatie organizuje OZ Poľné ľalie v spolupráci s cirkevným zborom ECAV Modra-Kráľová a na dramaturgii sa podieľal Michal Kaščák.


pdf icon
Tlačová správa

Uvedenie nového nástroja v Modre-Kráľovej

Na 1. slávnosť veľkonočnú 17. apríla bol detským vystúpením v Evanjelickom kostole v
Modre-Kráľovej uvedený nový nástroj – digitálne piano. Deti z detskej besiedky v počte
24 predniesli veľkonočné pásmo a zaspievali tri piesne v klavírnom sprievode Mgr. art
Lýdie Cibulovej. Nové piano bolo zakúpené zo zbierky medzi členmi cirkevného zboru.
Projekt „Piano pre obnovu komunitného života“ bol uskutočnený aj vďaka finančnej
podpore REVIE – Malokarpatskej komunitnej nadácie a tiež vďaka dotácii Západného
dištriktu ECAV na Slovensku na projekt „Hudobné umenie v Kráľovej“ za účelom
výchovy mladých hudobníkov a realizácie vnútromisijných a bohoslužobných aktivít v
chráme ako aj mimo chrámu pre širokú verejnosť.

Služby Božie v RTVS

pdf icon
V sobotu 13. marca o 18. 00 hod. budú v televízii (RTVS) vysielané Služby Božie z Modry-Kráľovej na Trojke (RTVS: 3).

pdf icon
V nedeľu 14. marca o 10. 00 hod. budú v televízii (RTVS) vysielané Služby Božie z Modry-Kráľovej na Jednotke (RTVS:1). Záznam Bohoslužby si môžete pozrieť v archíve RTVS.