Svetlo pre Kráľovú

Vážené dámy, vážení páni, milí priatelia,

Rok ubehol ako voda a opäť prichádza čas adventu a Vianoc.

Dovoľte mi v mene organizátorov srdečne Vás pozvať na zapaľovanie sviec na adventnom venci na Kráľovej medzi kostolmi. Stretávame sa pri ňom každú adventnú nedeľu vždy o 15.00 hod., aby sme sa aspoň na chvíľu stíšili v tomto hektickom období, stretli sa s priateľmi, známymi i neznámymi a dali si aj pohárik vareného vínka či koláčik.

Príďte aj Vy medzi nás, tešíme sa na Vás.

Prednáška „Cena za slobodu“

Vážené dámy, vážení páni,

srdečne Vás pozývame na prednášku vojnového dokumentaristu a fotografa Juraja Mravca „Cena za slobodu“ v piatok 16. novembra o 18.00 hod. v zborovej sieni CZ ECAV na Národnej ul. v Modre-Kráľovej (pri ev. kostole).

Bližšie informácie nájdete v priloženej pozvánke.